Wat is de rol van de wet in het Nieuwe Verbond?

christ-is-the-end-of-the-lawdoor Phil Drysdale

 

Wat de NT schrijvers erover zijden

Handelingen

De wet is een niet te dragen juk. (Hand 15:10)

Romeinen

De wet openbaart zonde maar geeft geen oplossing. (Rom 3:20)

Als de wet zou werken, zou geloof niet relevant zijn. (Rom 4:14)

De wet brengt oordeel over hen die de wet volgen. (Rom 4:15)

Het doel van de wet is om zonde te laten toenemen. (Rom 5:20)

Christenen zijn niet onder de wet. (Rom 6:14)

Christenen zijn bevrijd van de wet. (Rom 7:1-6)

De wet is goed, perfect en heilig maar kan je niet helpen om goed, perfect of heilig te zijn. (Rom 7:7-12)

De wet die leven belooft brengt alleen maar dood door de zonde. (Rom 7:10)

De wet maakt ons zondig. (Rom 7:13)

De wet is machteloos. (Rom 8:2-3)

1 Korintiërs

De zonde ontleent haar kracht aan de wet (1 Kor 15:56)

2 Korintiërs

De wet is een bediening des doods. (2 Kor 3:7)

De wet is een bediening van veroordeling. (2 Kor 3:9)

De wet heeft geen heerlijkheid vergeleken met het nieuwe verbond. (2 Kor 3:10)

De wet verdwijnt. (2 Kor 3:11)

Waar de wet word gehouden ontstaat een bedekking van verharding van de gedachten en hart. (2 Kor 3:14-15)

Galaten

De wet brengt geen rechtvaardiging. (Gal 2:16)

Christenen zijn dood voor de wet. (Gal 2:19)

De wet is het tegenovergestelde van de genade. (Gal 2:21)

Om terug te gaan naar de wet nadat je de genade hebt ervaren is `stom`. (Gal 3:1)

De wet veroordeelt een ieder die hem probeert te houden. (Gal 3:10)

De wet heeft niets te maken met geloof. (Gal 3:11-12)

De wet was een vloek waarvan Christus ons heeft vrijgemaakt. (Gal 3:13)

De wet functioneerde als God’s bedoeling als een tijdelijk verbond vanaf Mozes tot Johannes de Doper Christus aankondigde. (Gal 3:16 & 19, zie ook… Math 11:12-13, Lukas 16:16)

Als de wet zou werken zou God hem gebruikt hebben om ons te redden. (Gal 3:21)

De wet was onze gevangenis. (Gal 3:23)

De wet maakt ons een slaaf net als Hagar. (Gal 4:24)

Efeziërs

Christus heeft de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking gestelt (Ef 2:15)

Filippenzen

Paulus beschouwde alles met betrekking tot de wet als vuilnis. (het griekse woord hier betekent ook “poep”). (Filip 3:4-8)

1 Timoteüs

De wet is alleen goed als hij wordt toegepast in de goede kontext. (1 Timoteüs1:8) (Zie volgende vers voor de kontext)

Het was gegeven voor de onrechtvaardigen maar niet voor de rechtvaardigen. (1 Timoteüs 1:9-10) Hebreeeënws

De wet is zwak, nutteloos en maakt niets perfect. (Hebreeën 7:18-19)

God vond het niet goed en heeft een beter verbond gemaakt, gebaseerd op betere beloften. (Hebreeën 8:7-8)

Het is veroudert, verjaart, en niet ver van verdwijning. (Hebreeën 8:13)

Het is slechts een schaduw van het goede dat zou komen. (Hebreeën 10:1)

 

Maar… maar… het Oude Testament

Laten we onszelf niet voor de gek houden, het verbond dat in het oude testament via Mozes was gegeven was er een dat vijf keer meer straffen had als zegeningen. Er zijn 13 verzen waarin zegeningen worden vermeld (Deut 28:1-13) en 65 verzen met straffen (Deut 27:15-26, 28:16-68).

Mensen leefden onder de voortdurende bewustheid van zowel de ernst van de wet en hun onvermogen om het te vervullen! De wet was altijd meer een vloek dan een zegen voor degenen die daaronder waren! Dat was het wezenlijke doel – om te laten zien hoe veel moeite ze hadden!
Ze wisten dat ze eigenlijk de wet moesten vieren omdat het God-gegeven was, maar ze hadden uiteindelijk geen openbaring van waarom het werd gegeven.
Het werd gegeven aan een volk die de dingen op hun eigen manier wilde doen, als een manier om ze te laten ontdekken dat ze het niet konden! Het toonde hen dat de standaard van Gods heiligheid veel hoger was dan alles wat ze ooit zouden kunnen hopen in eigen kracht te realiseren. Deze wet is vereist en toch tegelijkertijd geheel onmogelijk te gehoorzamen. Het was bedoeld om ze te brengen op een plaats van behoefte voor genade en barmhartigheid en deze genade en barmhartigheid kon alleen komen door de Ene die het onmogelijke gedaan had, namelijk, het vervullen van de wet.

 

De wet maakt het alleen maar erger
Ik weet persoonlijk dat als ik een zonde in mijn leven heb, ik de neiging heb om er mee om te gaan door het gebruik van de wet. Als ik een zonde zie, denk ik “welke regel kan het probleem oplossen?” Of “welke structuur kan ik in mijn leven implementeren om me weerhouden te zondigen?”
Het probleem is, dat dit een oude verbond manier van denken is. De wet wordt niet toegepast om de zonde te controleren, eigenlijk zowel in Romeinen 5:20 als in 1 Korintiërs 15:56 legt Paulus ons uit hoe de wet zonde eigenlijk erger maakt! Daar waar de wet is, werkt zonde ongebreideld! Het is als olie op het vuur!

Dat is waar de vaak verkeerd begrepen passage Romeinen 7 over gaat, velen denken dat het gaat over een zondige natuur, eigenlijk is het over de wet die de zonde aanwakkert!

 

Maar Jezus kwam om de wet te vervullen, niet weg te doen!

Ik hoor dit argument vaak als het over dit soort dingen gaat, laat me je een hypothetische vraag stellen:
Laten we zeggen dat u een hypotheek € 500.000 heeft. Stel nu dat een rijke man  langs komt en hij betaalt die hypotheek volledig af. Hij krijgt zijn bewijs van de betaling en u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht dat de hypotheek volledig betaald is.
Stel nu dat de eerste van de maand komt en u krijgt uw maandelijkse factuur, van de bank, eisende je € 2.000 maandelijkse aflossing te doen.
Wat ga je doen?
Je gaat rechtstreeks naar de bank met je papiertje om te zeggen dat de hypotheek die je had volledig betaald is! Je zou wel gek zijn om te blijven betalen op basis van de oude, vervulde opdracht.
Jezus zegt in Matteüs 5:17-20, dat het noodzakelijk is dat de norm van de wet blijft. Want als die norm niet blijft voor degenen die niet in Hem geloven, de mensen hun onvermogen om het te doen niet kunnen beseffen! Met andere woorden, moet de wet er zijn omdat anders niemand zal beseffen dat ze genade nodig hebben!
Jezus betaalde uw schuld volledig. Hij vervulde de wet. In feite zegt Paulus dat de wet aan het kruis werd genageld met Hem! (Col 2:14)

 

OK, Maar alleen een ceremoniële wet dan?
Dit is waar het complex wordt en ik wil proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken voor ons.
Ziet U, een heleboel mensen proberen de wet in stukjes te breken, soms in twee delen, een ceremoniële en morele of in drie delen, een ceremoniële, burgerlijke en morele. Ik hoor vaak mensen uitleggen dat het de ceremoniële wet was die aan het kruis werd genageld.
Dit is een leuk idee dat we gebruiken om grip te houden op zoveel mogelijk van de wet als we kunnen, terwijl we een gedeelte afschaffen. Het probleem is dat de Bijbel de wet niet zo mooi en netjes in stukjes breekt, het breekt in feite de wet helemaal niet op.
Maar ik ga niet te twisten over de vraag of de wet is opgedeeld in secties, laten we gewoon direct naar de kern gaan.
Paulus legt uit dat “de wet”,  deze is in het leven van de gelovige niet langer relevant een wet is die wordt “geschreven en gegraveerd op stenen” in 2 Korintiërs 3:07.
Welke wet klinkt zo? De ceremoniële wet? Het burgerlijk recht? Uiteraard zijn dit de Tien Geboden waar Paulus het over heeft, ze waren de enige wetten en waren gegraveerd in steen.
Paulus is hier niet vaag en wil dat iedereen weet, dat als hij zegt dat de wet niet langer in het leven van de christen toepasselijk is, hij het heeft over het hele pakket!
Als je het gevoel of de behoefte hebt om de wet te verdelen, dat is prima, als je maar weet dat het hele ding werd vervuld in Christus, en de hele zaak is er alleen voor de ongelovige en niet de gelovige (1 Timoteüs 1:09).

 

Dus je zegt dat ik zoveel kan zondigen als ik wil?
Dit is de meest voorkomende vraag die ik krijg, en om die reden zal ik er nu niet op in gaan.
Voor degenen onder u die geloven dat christenen een zondige natuur hebben, of misschien gelooft u dat niet maar bent u in de veronderstelling dat dit is wat ik zeg, lees dan de volgende artikelen op de website die u zullen helpen uw gerechtigheid in Christus te begrijpen.

Romans 7: Did Paul struggle with a sinful nature
So you are saying it’s impossible to sin
Extreme grace: A license to sin

Kortom, zondaars zondigen, heiligen niet. Als je denkt dat God je rechtvaardig heeft gemaakt, zodat je kon blijven zondigen dan heb je helemaal begrepen wat dat inhoud en hoe dat werkt. Rechtvaardige mensen vinden het moeilijk om te zondigen. Als je denkt dat ik zeg dat je niet kan zondigen als christen dan verwijs ik u opnieuw naar bovenstaande artikelen!

 

Nou, wat wil ik eigenlijk zeggen?
Allereerst dit, ik zeg niet dat we de eerste helft van onze Bijbel moeten scheuren en nooit meer lezen. Het is nog steeds de Bijbel en God gebruikt het nog steeds om ons te leren en ons leiden. De Geest van God helpt ons, zodat we begrijpen hoe ze te lezen in het licht van het Nieuwe Verbond. Gods genade is net zo aanwezig in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dit artikel gaat echter niet over de Bijbel, het gaat over de wet.
Ten tweede, ik zeg niet dat je nooit de wet moet lezen en ook niet dat de wet niet meer zou moeten bestaan. We kunnen in de wet tal van dingen vinden die spreken over wie God is en die ons leren over de genade en barmhartigheid van God. Niet alleen dat, maar zonder begrip van de wet, onze zonde en de gevolgen ervan, zullen wij nooit volledig in staat zijn om de vrijheid die Gods genade ons heeft gebracht te vieren!
We moeten echter in staat zijn te kunnen onderscheiden, voor wie de wet is. Het is voor de ongelovigen, niet voor de gelovigen. Het is noodzakelijk dat we dit begrijpen, zij die zich weer onder de wet zetten vallen meteen weer onder een veroordeling. De schrift zegt dat als je dit doet, je “gescheiden van Christus” bent, en dat is nogal wat als je het mij vraagt! (Galaten 5:04)
Het is belangrijk om te begrijpen dat de wet goed is, perfect, en heilig (Rom. 7:7-12), maar nog belangrijker en essentieel is het, dat we niet vergeten dat het een doel heeft. Dat doel is om mensen te brengen tot het einde van zichzelf, het is er om mensen te sturen, totdat ze opgeven de wet te volbrengen en kiezen te vertrouwen op Gods gave van genade!
De wet zal nooit iemand redden, noch zal het hen een beter mens maken, of ze nu een gelovige of ongelovige zijn. Het is er gewoon om ons te tonen dat we verloren zijn zonder genade.
De wet is een spiegel, en niemand gebruikt een spiegel om zichzelf te reinigen. Het doel van een spiegel is om te laten zien hoe vies je bent – niet om jezelf schoon te maken – je moet je laten schoonmaken door Jezus.

 

Een nieuwe reformatie
De kerk is toe aan een nieuwe reformatie. Te lang hebben we basisprincipes van het Nieuwe en Oude Verbond in ons leven door elkaar gegooid. Een beetje van genade hier, een beetje van de wet daar. Maar de waarheid is dat een beetje zuurdesem het hele brood verpest. We kunnen genade en wet niet mengen. Genade + Wet = Wet. De enige manier om genade te drinken is puur (onvermengd).
Laten we het een prioriteit maken om de wet in zijn rechtmatige context te houden, als een instrument om mensen te leiden tot het einde van zichzelf.
We moeten stoppen met het onderwijzen van de wet als ware het een lijst van regels voor ons om te volgen, het is geen lijst met nuttige morele richtlijnen waar we ons op concentreren en proberen ze te houden. Ik vind het verschrikkelijk dat het eerste wat kinderen leren wanneer ze naar de kerk gaan is de tien geboden! Hebben we 2 Korintiërs 3:14-15 niet gelezen?

 

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.

 

Wat doen wij onze kinderen aan? En onszelf?
De waarheid is dat we er vrij van zijn om de wet te moeten houden, ons leven in genade zal beter zijn dan dat van een persoon die probeert om de wet te houden. Omdat we niet aan de buitenkant schoongemaakt zijn, we gereinigd van binnenuit. We zijn een nieuwe schepping geworden.
Heb je ooit nagedacht over de boom van de kennis van goed en kwaad? Als Adam en Eva niet de kennis van goed en kwaad hadden, hoe hebben ze God dan behaagt?
De waarheid is dat God nooit heeft gewild dat de mensheid in zijn leven voortdurend moest proberen te achterhalen wat goed en kwaad is. Hij maakte ons rechtvaardig, zodat alles wat we zouden doen, goed is.
Je ziet dat de grootste hinderpaal voor ons om goed te doen is, onze kennis van goed en kwaad! Als we bereid zijn afstand te doen van ons verlangen om goed te doen en kwaad te vermijden, en in plaats daarvan alleen de stem van God te volgen, zouden we de meest ongelooflijke veranderingen in ons leven te zien.
Wat zou er gebeuren, als we vertrouwen dat Christus in ons is, en goed in zijn werk is, en dat de Heilige Geest de vrucht van de Geest produceert en niet wijzelf?
Het enige wat een gelovige nodig heeft, om een heilig leven te leiden is, zich bewust zijn van het feit dat God hem volledig heeft aanvaard als Zijn zoon of dochter, dat ze een nieuwe schepping zijn en èèn met Hem, vervuld met de Heilige Geest.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s