Monthly Archives: January 2017

Image

Jezus de buitenstaander

outside the box

outside the box

Toen Jezus aan zijn bediening in het openbaar begon, deed hij dat heel anders. Hij ging niet in het geheim praten met de politiek belangrijke of rijke mensen, en hij ging ook niet gezellig bij de religieus belangrijke mensen op bezoek met de hoop dat ze hem zouden steunen zodat hij invloed kon uitoefenen. Hij had ook niet het verlangen zichzelf te presenteren als de perfecte persoon, met de perfecte volgelingen en aanbidders.

Integendeel, hij identificeerde zich met de, in de ogen van de regerende classe, onbelangrijke mensen. Hij koos een groepje tieners en een paar van de armste jonge mannen uit het meest bespotte deel van het land, hij koos zelfs een belastingheffer, een groep mensen die in het hele land gehaat werd.

Hij was openlijk bevriend met vrouwen, zelfs de in de ogen van zijn eigen volk meest verachtte, Samaritaanse vrouwen, en prostituees met een slechte reputatie. Hij at en dronk openlijk alcohol met de mensen waarop de maatschappij neerkeek, veel te veel in de ogen van de religieuze mensen in die tijd, waardoor hij wird bestempelt als een veelvraat en dronkaard.

In het openbaar prees hij de vrouwen die hem volgden, en verklaarde hij dat zij de waarheid van God begrepen terwijl zowel de farizeers als zijn eigen mannelijke volgelingen de realiteit van zijn bediening en het ware karakter van God misten.

Maar hij deed meer dan zich identificeren met die groep mensen die door de maatschappij eigenlijk verstoten werden. Hij kwam in opstand tegen de religieuze leiders in hun heilige kleding achter hun preekstoel, geobsedeert met het verdraaien van de god van liefde in een soort gespleten persoon.

Hij verklaarde openlijk dat het bij God onacceptabel gedrag is als we iemand kwellen, onderdrukken en misbruiken zelfs als we een belangrijke plaats hebben in een religieus systeem of een religieuze titel voor onze naam.

Hij kwam om een licht te zijn voor allen die in de duisternis leven van de misbruikende manipulatieve taktieken van hen in belangrijke posities in de religieuze systemen.

Tegen de gewone mensen zei hij; kom ga met mij mee, ijn weg is makkelijk, en wat ik je geef is ligt. Maar tegen de religieuze leiders zei hij; en jullie zelfaangewezen bijbelleraren, pas maar op, want terwijl je mensen belast met allerlei regels en verantwoordelijkheden die bijna ondraaglijk zijn, steken jullie geen vinger uit om ze te helpen. Het einige wat Jezus boos maakte, als we de verslagen over zijn leven lezen, is de gedachte die er was dat je iemend kunt oordelen en veroordelen en vervolgens kunt straffen, omdat je gelooft dat je op een of andere manier een speciale tussenpersoon op aarde bent tussen God en mensen.

In de evangelieen zien we dat Jezus niet veroordelend wees naar de mensen met morele zonden. De enige keer dat Jezus veroordelend wees was naar de religieuzen, met hun door trots verharde hart, die zichzelf hadden opgedragen om op anderen neer te kijken , en ze te corrigeren en te veroordelen.

Iedere keer ging Jezus in tegen de sterk gevestigde sociale, culturele en religieuze vooroordelen. En door dit te doen verbrak hij het verschrikkelijke juk van de schouders van hen die er van bevrijd wilden worden. Het juk van de sociale, culturele en religieuze falsheid, dat mensen onterecht beoordeelt, dat onderdrukt, dat status instelt en dat rekenschap vraagt. Dat verwijdert. Dat afwijst. Dat onderdrukt. Dat zegt dat je niet goed genoeg bent.

Hij stond consequent achter hen die door de maatschappij verstoten waren en moedigde hen aan. Iedere keer weer liet hij de gevierde mensen – door rijkdom, titel, geslacht of nationaliteit – in de maatschappij zien dat de mensen waar zij medelijden mee hadden eigenlijk het meest gezegend waren. Door de maatschappij wird er misschien op hen neergekeken, maar voor God was dat niet zo, in de ogen van God waren ze gelijk aan ieder ander.

Jezus liet in zijn leven – maar ook in zijn sterven – zien dat er geen verstotenen of buitenstaanders in Gods ogen. Er is geen onreine. Er is geen minderwaardig geslacht. Je bent niet minder door je huidskleur. Er is geen minderwaardig ras. Er is geen minderwaardig mens.

Advertisements