Jezus, de buitenstaander 2

Etiketten

Slurp_SaumurBourgeuil

Alhoewel God het anders ziet, vanuit de maatschappij gezien zullen er altijd mensen zijn die buiten de cirkel van acceptatie worden gezet; er zullen altijd mensen zijn die worden bestempeld als buitenstaanders. Jezus was zich dat zeer bewust, want hij had het zelf meegemaakt.

Toen Jezus op de wereld kwam werd hij geboren – in de ogen van de maatschappij – als een buitenechtelijk (ongewenst) kind. De zoon van een overspelige vrouw. De eerste jaren van zijn leven werd hij afgewezen en zelfs gezocht om gedood te worden door zijn eigen volk en moest zijn familie met hem onderduiken en leven als vluchtelingen in een vreemd land. Hij werd geboren in armoede en afgunst, en groeide later op in een achterbuurt genaamd galilea, waar de lagere klasse leefde met hun beschamende accent en gehavende kleding.

Jezus begreep wat het was om buitenstaander te zijn, want hij was er zelf een. Hij kon meevoelen met de pechvogels en armen, want hij had dat zelf meegemaakt.

Maar hij deed meer dan alleen maar opgroeien. Hij kwam in opstand voor allen waarop werd neergekeken. Hij nam het op voor allen die door de maatschappij waren bestempeld als minderwaardig, onrein en onacceptabel.

Jezus deed meer dan de wereld redden, hij liet alle verschoppelingen zien dat hij voor hen is.

Hij liet de mishandelden, onbegrepenen en afgewezenen zien dat hij tussen hen en de religieuze mensen met hun stenen en exclusieve religie – die ze gebruiken om hen te veroordelen – staat. Hij laat zien dat hij zelfs tussen hen in staat om de stenen die gegooit worden – als iemand dat nog durft – op te vangen.

Jezus openbaarde een hemelse waarheid over god. Hij staat aan de kant van de afgewezenen. Jezus was met degenen die door de exclusieve groepen in de wereld werden afgewezen. Jezus identificeerde zich niet met de armen omdat ze arm waren, maar omdat ze werden buitengesloten omdat ze arm waren. Jezus identificeerde zich met hen die werden afgewezen door andere groepen. De waarheid is eigenlijk; Jezus is de ultieme buitenstaander van alle groepen en etiketten – hij staat niet aan de kant van de rijke of de arme, aan de kant van mannen of vrouwen, aan de kant van zwart of wit – hij staat buiten al deze afgescheiden groepen en het is buiten al deze groepen dat hij ons welkom heet, zonder te kijken naar onze plaats op de sociale ladder, om onze ware identiteit te ontdekken met hem. Buiten de groep zien we elkaar niet langer verschillend, als beter of slechter, maar als familie. Als eenheid.

Jezus kwam niet om zijn eigen kleine nieuwe groep op te zetten, hij kwam om ons naar een plaats te brengen waar geen groepen zijn. Een plaats waar de etiketten van de wereld vervallen zijn. Hij kwam ook niet om een leger op te bouwen. Integendeel,hij kwam om de krachtige waarheid van god zo diep in ons hart te planten dat er een eind komt aan alle legers.

God is liefde. Hij heeft geen volksstam, geen leger. Hij heeft de wereld in zijn geheel in zijn handen. Een mensheid als een eenheid waar hij van houd. Jezus kwam en verbrak het geloof in groepen of stammen om ons te brengen in de waarheid dat we verenigd zijn als mensheid. Hij openbaarde dat ons spiegelbeeld niet alleen de persoon in de spiegel is, het is ook de persoon die tegenover ons en anders is. Anders wat betreft politieke overtuiging, anders als onze sociale status, anders in lijden of in zegen, of een andere huidskleur heeft. Hij verwijderde de gedachtengang dat er verschillende groepen zijn, de gedachtenwereld van appartheid en exclusiviteit. Jezus openbaarde dat de gedachtengang waardoor we anders denken te zijn (en het daardoor in onze gedachten rechtvaardigd om ons af te scheiden) ons alleen maar verblind voor de waarheid.

Wij zijn niet anders. We zijn meer dan hetzelfde. We zijn een. Jezus kwam in de wereld zodat we in deze realiteit van eenheid kunnen leven.

Kijk naar de wereld en je ziet miljoenen muren die scheiding brengen. Je ziet miljoenen religieuze (kerken) stromingen die hun grenzen stellen. Je ziet regeringen die aangeven wie vrienden zijn en wie niet. Je ziet onderwijsinstellingen aangeven wie wel en niet in hun systeem mag komen studeren. Je vind exclusieve clubs in iedere stad. Overal waar je kijk zie je dat mensen groepen maken – waar je misschien bij mag horen – maar dat betekent op hetzelfde moment dat je mensen buitensluit. Het gebeurt natuurlijk allemaal met goede bedoelingen. Het is allemaal uit goede bedoelingen gedaan, net zoiets als met de boom van kennis van goed en kwaad. God noemde de boom niet alleen de boom van kwaad. Hij noemde het de boom van goed en kwaad, en dat is heel interesant. Alles begint met een goede bedoeling, maar bijna altijd eindigt het met kwaad. Dat betekent niet dat we mensen iets aandoen (kwaad doen) maar het is kwaad omdat het ingaat tegen wat in Gods hart is wat betreft hoe te leven. In Gods hart zijn mensen niet apart maar samen, niet exclusief maar inclusief. Zijn hart wil geen muren van scheiding maar een grenzeloze wereld van eenheid. Dit was voor een groot gedeelte het werk van Jezus. Hij kwam, om de muren van scheiding die wij gebouwd hebben, verdedigen en rechtvaardigen, af te breken. In Christus hebben we geen identiteit die ons apart zet, of het nu gaat over religie, politiek of sociaal, er is alleen liefhebben. En in het liefhebben is eenheid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s